fbpx
08 4001 55 99
info@vitalisera.se

Självkänsla

Kurser i personlig utveckling, självkännedom och inre ledarskap

Självkänsla

Självkänsla handlar om din känsla av värde som person. Man brukar skilja på självkänsla och självförtroende där självförtroende mer handlar om du tror på din förmåga att prestera i olika situationer och sammanhang. Självkänslan kommer inifrån, vad tycker du om dig själv oberoende av andras bekräftelse. Självförtroendet kommer mer utifrån, det stärks av bekräftelse från andra och av att du klarar av det du åtar dig.

Ladda hem pdf

Skicka länk till:

Vitalisera får behandla mina uppgifter i enlighet med deras integritetspolicy. Jag har rätt att återkalla detta samtycke när som helst genom att kontakta Vitalisera via email eller telefon.

Jag vill ha nyhetsbrev. Jag kan avregistrera mig från dessa närhelst jag önskar.

Stark självkänsla och ett gott självförtroende

Kombinationen av stark självkänsla och ett gott självförtroende skapar en stabil grund och ett rikt liv. När du vet inom dig att du är precis lika mycket värd även om du misslyckas vågar du utmana dig själv och samtidigt prioritera återhämtning när det behövs. En stimulerande balans. Med ett gott självförtroende ser du motgångar som utmaningar snarare än misslyckanden och du vet att du har möjlighet att göra de förändringar som behövs för att få ett bra liv. En god självkänsla gör dig mindre sårbar för yttre omständigheter och inte lika beroende av vad andra tycker och tänker om dig.

Du formas av din uppväxt

Självkänslan grundläggs i barndomen. Den byggs upp när du känna dig älskad och får bekräftelse och uppskattning oberoende av prestationer. Att växa upp i en trygg miljö utan aggressivitet och hot är viktigt. Att få möjlighet att utvecklas i sin egen takt är också något som bidrar.

Prestationsbaserat värde

Har man en svag självkänsla kompenseras den ofta med en så kallad prestationsbaserad självkänsla. Det innebär att så länge du presterar i valda delar av livet så mår du bra i dig själv. Kanske är du karriärist och en fantastisk perfekt förälder. Du ställer alltid upp för dina vänner och du säger aldrig nej till sociala sammanhang eller happenings. Att ständigt prestera och driva sig själv så här leder tyvärr ofta till kollaps på ett eller annat sätt. När du inte längre orkar upprätthålla det som ger dig värde fallerar hela din självbild och du hamnar i en kris. Det beror på att du saknar en självkänsla som kommer inifrån. Ditt värde är beroende av yttre omständigheter och prestationer. Den är prestationsbaserad. Med en låg självkänsla blir du mer sårbar för depression, oro, ångest och utmattning.

Kan du stärka din självkänsla?

Det fina i kråksången är att självkänslan går att bygga upp. Du kan hitta kärlek till dig själv och se ditt värde helt oberoende av dina prestationer. När prestation inte är avgörande för ditt eget värde utan har en mer hälsosam plats och funktion i livet. Där du presterar utifrån lust och där du oavsett utgång mår lika bra. Då infinner sig en lätthet och lättnad.
På våra kurser i självkännedom och inre ledarskap får du under en dryg vecka djupdyka i ämnen som tankar känslor och behov. Du får titta tillbaka på din barndom och din relation till dig själv och din omvärld. I en trygg och hållen miljö med våra kompetenta gruppledare och assistenter bjuds du in till en transformerande process för att hitta den där inre tryggheten, kraften, livsglädjen och kärleken.