fbpx
08 4001 55 99
info@vitalisera.se

För dig som arbetsgivare

Kurser i personlig utveckling, självkännedom och inre ledarskap

”Forskning visar att lycka leder till framgång och inte tvärtom.”

Läs mer

Varför ska du eller dina medarbetare gå kursen?

Självkännedom och självinsikt är en av de mest värdefulla kompetenserna på en arbetsplats. Förmågan att förstå och acceptera sina egna behov, önskningar, misslyckanden, vanor och ”triggers” är ett steg mot att bli mer effektiv.Att bli en bättre ledare innefattar att erkänna att man inte har svaret på allt, att ta ansvar för sina misstag och att vilja utvecklas. Att ha kunskap om sina styrkor och svagheter i olika sammanhang ökar trovärdigheten i möten med andra människor, vilket leder till ett mer effektivt ledarskap. Fördelarna med självinsikt som ledare sträcker sig även utanför det direkta ledarskapet till organisationsnivå. De mest effektiva medarbetarna och cheferna har realistiska och insiktsfulla bedömningar avseende sin egen förmåga, sina egna mönster och vilken påverkan man har på omgivningen. De är också medvetna om orsaken till sina egna känsloreaktioner och hur dessa påverkar tankar, beteenden och beslut. En ökad självinsikt är inte ett magiskt trollspö, men ett steg i rätt riktning mot att bli mer balanserad, självständig, självmotiverad och utvecklingsbenägen.

Blir man en bättre ledare om man går kursen?

Se en film om det

Vad krävs av en ledare idag?

LADDA NED PDF

Ladda hem en pdf om bruttolöneavdrag

Vad skiljer den här kursen från andra?

Många personer inom näringslivet erbjuds kurser i ledarskap, där man får lära sig att förhandla, samarbeta, leda projekt o.s.v. De flesta andra kurser är utbildningar som ligger på det intellektuella planet. Många lider av en ändlös kamp mot press, prestationsångest och stress som leder till lägre prestation och till sist utbrändhet. Att leva i det tempo som dagens samhälle uppmuntrar till är inte hållbart. Tid till reflektion, känna sina inre behov, tillfredsställa sina känslomässiga behov för att må bra har kommit som i andra hand i dagens samhälle.En inre resa i personlig utveckling där man får lära sig att ta hand om sig själv är den bästa investering du som arbetsgivare kan ge din personal, men också till dig själv.

Vad kostar kursen? Vad skiljer våra kurser från UGL?

Klicka på bilden för att se en film där Clas Lundhagen ger sin syn huruvida man blir en bättre ledare om man går Vitaliseras kurser