fbpx
08 4001 55 99
info@vitalisera.se

Vad skiljer vår kurs från UGL?

Kurser i personlig utveckling, självkännedom och inre ledarskap

Välmående organisationer leds av välmående ledare och medarbetare

Att kunna alla vetenskapliga teorier och rent intellektuellt veta vad man behöver för att må bra är en sak. Att verkligen internalisera det och på djupet känna allt det där du har läst om är en helt annan. När du mår bra så mår din omgivning bra. Oavsett om det gäller familj, vänner eller medarbetare. Genom olika övningar och metoder kommer du hos oss i kontakt med din kropp och hela ditt inre. Du får gå ner från huvudet och in i hela dig själv. Ditt mående är ju så mycket mer än bara en tankeprodukt.

Många personer inom näringslivet och offentlig sektor erbjuds kurser i ledarskap. Flertalet ledarskapsutbildningar erbjuder verktyg och träning där du får möjlighet att hantera olika situationer på din arbetsplats utifrån olika strategier. Ett exempel på ett väletablerat koncept är Utveckling Grupp Ledare (UGL) som är framtagen av Försvarshögskolan. UGL ökar bland annat kännedom om dig som person, och hur du agerar och uppfattas av andra. Du reflekterar och agerar utifrån ett logiskt resonemang snarare än att aktivt koppla reaktioner och beteenden till känslor. Du tränar på att agera mer i huvudet än i kroppen.

En autentisk ledare har förmåga att kliva ner från huvudet och gå in i kroppen och sina känslor. Många av oss lever alldeles för ofta uppe i våra huvuden. Det ska analyseras, resoneras och dras slutsatser. Och det är förstås bra i rätt sammanhang och vid rätt tillfälle. Men när vi börjar tillämpa detta analyserande och resonerande även på vårt känsloliv så går vi vilse. Känslor går inte att rationalisera på det sättet. För till slut så har vi tänkt bort våra egna känslor och vet inte alls längre vad vi vill och behöver i vårt liv.

Tänk inte sönder dina känslor. Välkomna dem i stället. Alla känslor. Acceptera dem som de är. Och låt dem få visa dig vad det är du egentligen behöver. Hos oss får du göra just det. Kliva ner från analyserandet och landa i dig själv. Under en hel vecka.
Självkännedom och självinsikt är en av de mest värdefulla kompetenserna på arbetsplatsen. Förmågan att förstå och acceptera sina egna vanor, misslyckanden, ”triggers”, önskningar och behov är ett steg mot att bli mer välmående och därigenom få mer och rätt saker gjorda.

För de som leder och/eller utvecklar andra (oavsett om det är i en roll som formell chef, informell ledare, lärare, workshopledare, senior förebild eller handledare) behöver man bredda sig för att tillgodogöra sig fler empatiska kvalitéter:

En ledare med större självinsikt upplevs som tryggare och mer autentisk.

En ledare som både landat i sin egen kraft och mött sin sårbarhet kan åstadkomma mer.

Att bli en bättre ledare innefattar också att erkänna att man inte har svaret på allt, att ta ansvar för sina misstag och att vilja utvecklas.

Att ha kunskap om och att ha mött sina styrkor och svagheter ökar också trovärdigheten i möten med andra människor; man blir mer verkningsfull som ledare.

En ledare som mött många olika sidor, känslor och kvaliteter i sig själv har också lättare att upptäcka det i andra. Det blir lättare att se de olika medarbetarna med deras behov, utmaningar och talanger och förstå och möta dem i det de blir utmanade i.

Effektiva medarbetare och chefer har realistiska och insiktsfulla bedömningar avseende sin egen förmåga, sina egna mönster och vilken påverkan man har på omgivningen. De är också medvetna om orsaken till sina egna känsloreaktioner och hur dessa påverkar tankar, beteenden och beslut.