fbpx
08 4001 55 99
info@vitalisera.se

Våra kurser

Kurser i personlig utveckling, självkännedom och inre ledarskap

Våra kurser

Vitalisera erbjuder avancerade kurser i djup personlig utveckling och självkännedom. Syftet med kurserna är att i djupare kontakt med dina känslor och behov ge dig möjligheten att förstå orsakerna till dina tankar, reaktioner och beteenden i vardagen.  Du får undersöka vad just du behöver för att frigöra dig från negativa och destruktiva mönster i livet. Du kommer att få verktyg för att kunna skapa ett mer hållbart sätt att leva på, och upptäcka hur du kan bygga harmoniska relationer med både dig själv och andra.

Våra tre olika kurssteg bygger på varandra men det är varken ett krav eller en nödvändigthet att gå alla tre – för många känns det fullt tillräckligt att bara gå Steg 1.

Steg 1 Möt dig själv på djupet

Det första steget utgör kärnan i Vitaliseras verksamhet och fokuserar på din nuvarande livssituation i ljuset av din tidiga historia. Under veckan kommer du att få återknyta kontakten med dig själv och utforska dina beteendemönster, känslor och behov. Veckan handlar om att möta och förstå dig själv på djupet, i acceptans, medkänsla, närvaro och kärlek.

Vi använder oss av kraftfulla terapeutiska metoder som hjälper dig att komma ner i kroppen och gå bortom ditt intellekt. Kursen är mycket personalintensiv för att du ska känna dig trygg nog att gå på djupet och kanske möta de mest förbjudna och hämmade sidorna av din personlighet. Veckan är planerad in i minsta detalj och övningarna ger dig möjlighet att komma i kontakt med, acceptera och utleva en stor del av ditt känsloregister, såsom t.ex. din ilska, sorg, förtvivlan, panik och ångest. Du får möjlighet att bli av med en del av din inre stress och hitta tillbaka till din livsenergi och återfinna meningen med ditt liv. Ditt inre barn och vad han eller hon behöver får en stor roll under veckan.

Många av våra deltagare tycker det är fullt tillräckligt att gå Steg 1. Det finns alltså inget krav på att gå alla tre steg. Det avgör du helt och hållet själv.

a happy mother holds her sleeping baby son by a beautiful lake

Steg 2 Frigör gamla beteendemönster

Under vår andra kurs får du lära känna ditt inre barn ytterligare. Du får möjlighet att besöka din egen uppväxt och historia, där du bearbetar ditt förhållande till dina föräldrar, syskon och andra för dig  betydelsefulla personer. Veckan kommer att ge dig insikt i hur din barndom och din familj har påverkat dig och hur du kan frigöra dig från mönster och beteenden som inte längre tjänar dig.Eftersom din uppväxt påverkar dig i många aspekter av ditt liv och i alla dina relationer, är den en central del att titta närmare på för att du ska kunna utvecklas från där du är i dag.

Ditt arbete under Steg 2 brukar leda till en känsla av försoning som gör det lättare för dig att förstå dina egna tanke- och beteendemönster. När du försonas med ditt förflutna får du ofta ett större lugn och en kontakt med din inre kraft som gör att du kan utvecklas till en mer självständig och kärleksfull individ. En ytterligare följd som brukar komma med att befria sitt eget inre barn är att du får en större kontakt med det lekfulla och spontana inom dig.

Steg 2 är en naturlig fortsättning på den process du gick igenom under steg 1. Många vittnar om att denna kurs knyter ihop säcken och att de efter detta steg kan utvecklas till en mer självständig individ som vågar visa sina känslor och stå för sina åsikter än mer. För att gå Steg 2 behöver du först ha gått Steg 1.

Steg 3 Du och dina vuxenrelationer

Steg 3 handlar om dina relationer som du har som vuxen. Du får djupdyka i bland annat sexualitet, intimitet, kommunikation, gränser, behov, maskulinitet, femininitet, anknytningsmönster och konflikthantering. Du får verktyg för att kunna nära allt det där fina du längtar efter och låta det få växa i en relation. Veckan hjälper dig med att förstå dina egna behov och beteenden i relation till någon annan.Tillsammans skapar vi en trygg miljö med tillit, gränser och respekt där du får möjlighet att blomma som den du är i mötet med andra; i äkta nära möten där livslusten får spira.

Steg 3 är lite som en efterrätt till de andra två kurserna. Den är livsbejakande, kärleksfull och juicy samtidigt som den ger dig möjlighet att i en trygg och tillåtande miljö få möta alla dina sår och rädslor som kan triggas i ett vuxet förhållande. 

Steg 3 är väldigt fin att gå tillsammans med sin partner, men passar också den som längtar efter ett förhållande. 

För att gå Steg 3 krävs det att du har gått både Steg 1 och 2. Du behöver nämligen ha fått en förståelse för dina egna barndomsmönster för att under denna vecka kunna jobba med hur du relaterar med andra som vuxen.