fbpx
08 4001 55 99
info@vitalisera.se

Rädsla

Kurser i personlig utveckling, självkännedom och inre ledarskap

Rädsla

Man kan inte vara modig utan att vara rädd. Läs den meningen igen. Vad skulle egentligen vara modigt att ta sig an om du inte kände rädsla inför det? Modiga människor är rädda människor.

Ladda hem pdf

Skicka länk till:

Vitalisera får behandla mina uppgifter i enlighet med deras integritetspolicy. Jag har rätt att återkalla detta samtycke när som helst genom att kontakta Vitalisera via email eller telefon.

Jag vill ha nyhetsbrev. Jag kan avregistrera mig från dessa närhelst jag önskar.

Rädsla, feghet och mod

Rädsla är en känsla som de flesta känner obehag inför. Att vara rädd är också av många associerat med att vara feg. Men feghet och rädsla är två helt olika saker. Rädsla är en grundkänsla, den har ingenting att göra med hur du agerar. Att vara feg är inte en grundkänsla utan beror på hur du agerar på din rädsla. Mod och feghet kan man säga är varandras motsatser, båda kräver rädsla för att kunna finnas.

Att ta sig fram i livet som rädd

Blir du förbannad på att du alltid är rädd? Har du taktiken att strunta i rädslan och istället ”blunda och hoppa”? Den taktiken kommer visserligen att ta dig framåt, utan tvekan. Frågan är om lilla du hänger med. Kanske skapar det i längden ångest, en ångest som grundar sig i att olika delar av dig inte litar på varandra. Det vill säga en bristande självtillit. Den rädda du litar inte på den djärva. Men båda behövs och båda behöver tillfredsställas.

Du kan gå båda till mötes. Genom att erkänna att du är rädd och ta dig själv i handen skapar du trygghet. Utifrån det kan du utmana dig och göra det du är rädd för på ett sätt som är medvetet och försiktigt. 

Ta dig själv i handen

Kan du se dig själv framför dig som 5-åring? Hur ser du ut? Ler du eller är du ledsen? Kanske är du blyg? Om du nu ser hur lilla du är väldigt rädd för någonting som hon eller han egentligen vill göra, eller måste göra. Hur skulle du på bästa sätt hjälpa henne eller honom att genomföra det?

Faktum är att du fortfarande har det där lilla barnet i dig.  Dina rädslor finns kvar och den lilla oskyldiga du är där inne. Du behöver trygga dig själv. Ett sätt att göra det på är att ta dig själv i handen och visa respekt för alla dina känslor. De finns nämligen där av en anledning. När du accepterar och omfamnar din rädsla, precis så som du ska omfamna och acceptera alla dina olika känslotillstånd, blir det lättare att vara modig.

Grundtrygghet

En inre trygghet är något vi bygger upp under vår barndom. Beroende på faktorer som hur trygg din uppväxt var, hur din anknytning till dina föräldrar såg ut och om du fick känna dig älskad och förstådd för den du var, fick du mer eller mindre inre trygghet med dig från starten. 

Att utforska världen utifrån en plats av trygghet är betydligt mindre läskigt än att göra det från en plats av otrygghet. Därför att från en otrygg plats är det svårt att lita på att du alltid har någonting att falla tillbaka på. Är du trygg i dig själv vet du att allt ordnar sig. Du vet att du kan ta hand om dig och hantera varje situation du hamnar i. Avsaknaden av inre trygghet gör att världen och dess utmaningar blir läskiga.

Om du har mycket rädsla i dig kan det vara så att du saknar en grundläggande inre trygghet. Den kan du bygga upp även i vuxen ålder. Genom att medvetandegöra hur du fungerar, vad du behöver för att bli trygg och öva i små steg kan du bygga självtillit och trygghet. Känslan av att du klarar dig och att du kan hantera alla situationer du hamnar i bygger du av erfarenheter.

Sårbarhet och styrka

Rädsla är vackert. Det vittnar om sårbarhet. Dömer du en människa som visar sin rädsla eller gör det att du tycker om henne eller honom ännu lite mer? Troligen det senare. Älska dig själv lika mycket som du älskar andra människor. Älska din rädsla. Den finns där för att skydda dig och den kommer att lära dig enormt mycket längs vägen, när du under trygga förhållanden utmanar den och omvandlar den till mod och styrka. Du är stark.

På Vitaliseras kurser i djup självkännedom och självutveckling får du möta dina innersta rädslor och hitta ditt mod.