fbpx
08 4001 55 99
info@vitalisera.se

Inre ledarskap

Kurser i personlig utveckling, självkännedom och inre ledarskap

Inre ledarskap

Ditt inre ledarskap är som din inre kompass. När den är rätt inställd kommer den att leda dig rätt. Ju mer du lyssnar på och förstår dig själv, desto mer finkalibrerad blir din inre kompass och desto bättre blir ditt yttre ledarskap.

Genom att ifrågasätta dina antaganden kan du aktivt styra dina tankar, känslor och beteenden på ett medvetet och önskat sätt. När du står stadigt och är trygg i dig själv och dina val smittar det av sig på människor runtomkring dig. Din omgivning blir trygg när du är trygg. Det är också lättare för dig att ta in andras åsikter på ett konstruktivt sätt när du är trygg. 

Ladda hem pdf

Skicka länk till:

Vitalisera får behandla mina uppgifter i enlighet med deras integritetspolicy. Jag har rätt att återkalla detta samtycke när som helst genom att kontakta Vitalisera via email eller telefon.

Jag vill ha nyhetsbrev. Jag kan avregistrera mig från dessa närhelst jag önskar.

Personlig utveckling

En förutsättning för ett gott ledarskap är att aktivt jobba med sin personliga utveckling. Den personliga utvecklingen går hand i hand med ditt inre ledarskap. Det handlar om att bli mer medveten om dig själv och dina beteenden, strategier och egenskaper. Att aktivt välja i vilken riktning du vill utvecklas och att skaffa verktyg för att göra de förändringar du vill göra.

En viktig del i personlig utveckling är att omfamna alla delar av dig själv, även de du inte gillar. När du når dit att du har empati gentemot dig själv och dina tillkortakommanden samt insikt om dina värderingar och vem du vill vara kan du utveckla ett starkt inre ledarskap.

Hur styr du dig själv framåt?

Vad är din drivkraft framåt? Svaret på den frågan är förmodligen avgörande för hur mycket njutning, kreativitet och tillfredställelse du känner i livet och vardagen. 

Säger din inre kritiker åt dig att göra bättre, att du aldrig är tillräckligt bra? När du har klarat av en utmaning, sätter du då en bock i boken och springer på nästa boll? Har du inställningen att du alltid kan göra mer och att det inte är någon idé att fira för du är ju inte klar? Vet du vad – du kommer aldrig att bli klar. Med den typen av inre ledarskap kommer det aldrig finnas utrymme för att fira, eller att vila. I längden dränerar du dig, blir omotiverad och förhindrad i din kreativitet. Det finns inte utrymmer för att vara kreativ och tänka fritt när du bara har fokus på nästa mål. Kanske landar du med en känsla av ”vad nu då?”

Om du istället leder dig själv från en plats av lust, inre längtan och en övertygelse om att du har något att bidra med så är du i kontakt med dina inre värderingar, med tillit och kreativitet. Det ger dig energi och glädje och varje utmaning du klarar av kommer att kännas som en vinst och någonting att fira. Du kommer förmodligen njuta betydligt mer längs vägen och sprida en bättre energi utåt. 

Hur påverkas ditt yttre ledarskap av ditt inre?

De människor du tar hjälp av för att nå dina mål kommer att behöva prestera på samma sätt som du pressar dig själv till att prestera. Slår du på dig själv för dina misstag kommer du också slå på andra för deras misstag. Ett gott inre ledarskap ger därför automatiskt ett bättre yttre ledarskap och bättre relationer. När du har tålamod och förståelse för dig själv har du också det för andra. Med ett starkt inre ledarskap och en stabil grund att stå på blir du bättre på att hantera dina egna och andras rädslor, stress och irritationer.

Den energin du har inom dig kommer du att spegla utåt, vare sig du vill eller inte. För att vara en bra yttre ledare behöver du ha ett starkt inre ledarskap där du vet om dina värderingar och vad som styr dina beteenden. Vad får dig att må bra? Hur kan du med den kunskapen om dig själv få andra i din omgivning att må bra?

Att leda andra

Självinsikt är en del av begreppet självkännedom och utgör en viktig del i det inre och yttre ledarskapet. När du har insikt om vilket inflytande du har på andra och hur ditt beteende påverkar människor omkring dig kommer du också ha lättare att förstå varför människor beter sig som de gör och reagerar i olika situationer.
Att ha insikt om sina styrkor och begränsningar och att ta ansvar för sina misstag är minst lika viktigt på ett inre som ett yttre plan. Det gör både dig och den organisationen du arbetar i effektiv. Kunskaper om dina styrkor och svagheter gör dig förtroendeingivande och pålitlig. En öppen kultur där man inte gömmer sina svagheter öppnar upp för ett ständigt lärande. I privatlivet och i arbetet. Både inre och yttre ledarskap handlar om att ha en förståelse för nuläget, att ha en vision om det önskade läget och att veta om vad du och din grupp kan göra för att nå dit samt hur du kan bete dig och leda för att ta dig och er till målet.

Att lära känna sig själv

Vitaliseras kurser i fördjupad självkännedom och inre ledarskap ger dig möjligheten att titta djupare på alla aspekter av dig själv. Under en dryg veckas tid får du blotta och känna på känslor, värderingar, beteenden, strategier och behov. Vem är du och vem vill du vara? Vad behöver du för att utvecklas? När du lär känna dig själv bättre och hittar din sanning blir du en bättre ledare, både för dig själv och för andra. Kom och vitaliseras på våra kurser!