fbpx
08 4001 55 99
info@vitalisera.se

Personlig utveckling

Kurser i personlig utveckling, självkännedom och inre ledarskap

Vad innebär personlig utveckling?

Ladda hem pdf

Skicka länk till:

Vitalisera får behandla mina uppgifter i enlighet med deras integritetspolicy. Jag har rätt att återkalla detta samtycke när som helst genom att kontakta Vitalisera via email eller telefon.

Jag vill ha nyhetsbrev. Jag kan avregistrera mig från dessa närhelst jag önskar.

Personlig utveckling innebär att bli mer medveten om dig själv och dina beteenden, strategier och egenskaper. Det är att aktivt välja vilken väg du vill gå. En grundbult i personlig utveckling är ökad självkännedom. När du blir medveten om dig själv, hur du fungerar och förstår dina behov kan du agera efter dem och därmed utvecklas.

Att jobba med personlig utveckling

Är du rädd för att bli som din pappa eller mamma? Skillnaden mellan passiv personlig utveckling och aktiv utveckling är att du medvetandegör processen och aktivt styr den i den riktning du vill. För att utvecklas åt rätt håll behöver du först besvara frågor som: Vem vill du vara? Hur vill du vara? Kan du älska alla delar av dig själv längs vägen, även de delar du vill förändra?

Följer du dina egna eller andras värderingar?

Vilka är dina egna värderingar och vilka är andras? Det är viktigt att förstå att din första tanke på vad du vill inte nödvändigtvis är vad DU vill. För att hitta in till dina grundvärderingar behöver du vara öppen och ärlig med dig själv. Du behöver titta på vart du följer med strömmen fast du kanske inte egentligen vill, vad du väljer att inte göra på grund av egna rädslor och vad du gör för att det förväntas av dig. Det är dags att skala av vad andra skulle tycka och vad du har fått inpräntat sedan barnsben. Det konstanta inflödet av information och åsikter från sociala media gör att det kan vara svårt att lyssna på din egen röst. Att våga stå upp för dig själv är en hörnsten i personlig utveckling. Därför är det så viktigt att du lär känna dig själv. Många känner sig vilsna i dagens samhälle just därför att man ”bara gör” och följer strömmen.

Varför ska man älska sig själv och vara personlig?

En viktig del i processen är att på riktigt respektera och omfamna alla delar av dig själv, även de du inte tycker om. När du ser att alla dina beteenden och strategier har haft ett överlevnadsvärde och fyllt en funktion i ditt liv kommer du bli snällare mot dig själv. Nu när du är vuxen fyller de inte samma funktion. Först när du medvetandegör det kan du välja att göra annorlunda och byta ut gamla, numera destruktiva beteenden mot nya och funktionella. Det är det som är personlig utveckling.

Det är lättare att förändra någonting som du har accepterat och som du kan känna ömhet och respekt för än någonting som du föraktar. Förakt och fördömande är samma sak som icke-förstående. När du försöker förändra någonting utan att först ha förstått varför du gör som du gör så kommer ditt undermedvetna försöka hålla kvar vid det gamla. Först när älskar dig själv kan du förändra tankar och beteende hos dig själv som du inte tycker om. Med kärlek utvecklar du din personlighet. Beteendet finns ju där av en anledning även om det i nuvarande situation snarare är destruktivt än fyller sitt ursprungliga syfte. När du förstår varför du gör som du gör kan du förändra från en trygg plats där du vet vad du behöver göra annorlunda för att fylla den funktion som ditt beteende eller strategi en gång fyllde. Det blir tryggt. KURSDATUMVAD KOSTAR KURSEN?VÅRA KURSER I PERSONLIG UTVECKLING

Fördelarna med en kurs i personlig utveckling

Att investera i en kurs i personlig utveckling kan vara en av de mest givande besluten du någonsin fattar. Genom att delta i en sådan kurs får du tillgång till verktyg och metoder som hjälper dig att bli mer medveten om dina styrkor, svagheter och inre drivkrafter. Denna medvetenhet kan sedan användas för att skapa positiva förändringar i ditt liv, både personligt och professionellt.
En kurs i personlig utveckling kan också hjälpa dig att identifiera och övervinna hinder som tidigare hindrat dig från att nå dina mål. Genom att lära dig nya strategier och tekniker kan du bättre hantera stress, förbättra dina relationer och öka din livskvalitet. Dessutom, genom att delta i en personlig utveckling kurs, får du möjlighet att nätverka med likasinnade individer som också är på en resa av självupptäckt och tillväxt.

Vikten av att välja rätt kurs för personlig utveckling

Det finns många kurser i personlig utveckling tillgängliga idag, men det är viktigt att välja den som bäst passar dina behov och mål. När du letar efter den rätta kursen, tänk på vad du hoppas uppnå. Vill du förbättra dina kommunikationsfärdigheter? Eller kanske du vill lära dig tekniker för att hantera stress eller konflikt? Genom att ha klara mål i åtanke kan du hitta en kurs som ger dig de verktyg och resurser du behöver för att uppnå dina personliga och professionella mål.
Oavsett vilken kurs du väljer, kommer en investering i personlig utveckling att ge dig färdigheter och insikter som kommer att gynna dig under hela ditt liv.