08 4001 55 99
info@vitalisera.se

Personlig utveckling

Kurser i personlig utveckling, självkännedom och inre ledarskap

Vad innebär personlig utveckling?

Personlig utveckling innebär att bli mer medveten om dig själv och dina beteenden, strategier och egenskaper. Det är att aktivt välja vilken väg du vill gå. En grundbult i personlig utveckling är ökad självkännedom. När du blir medveten om dig själv, hur du fungerar och förstår dina behov kan du agera efter dem och därmed utvecklas.

Att jobba med sin personliga utveckling

Är du rädd för att bli som din pappa eller mamma? Skillnaden mellan passiv utveckling och aktiv utveckling är att du medvetandegör processen och aktivt styr den i den riktning du vill. För att utvecklas åt rätt håll behöver du först besvara frågor som: Vem vill du vara? Hur vill du vara? Kan du älska alla delar av dig själv längs vägen, även de delar du vill förändra? 

Följer du dina egna eller andras värderingar?

Vilka är dina egna värderingar och vilka är andras? Det är viktigt att förstå att din första tanke på vad du vill inte nödvändigtvis är vad DU vill.

För att hitta in till dina grundvärderingar behöver du vara öppen och ärlig med dig själv. Du behöver titta på vart du följer med strömmen fast du kanske inte egentligen vill, vad du väljer att inte göra på grund av egna rädslor och vad du gör för att det förväntas av dig. Det är dags att skala av vad andra skulle tycka och vad du har fått inpräntat sedan barnsben.
Det konstanta inflödet av information och åsikter från sociala media gör att det kan vara svårt att lyssna på din egen röst. Att våga stå upp för dig själv är en hörnsten i personlig utveckling. Därför är det så viktigt att du lär känna dig själv. Många känner sig vilsna i dagens samhälle just därför att man ”bara gör” och följer strömmen.

Varför ska man älska sig själv?

En viktig del i processen är att på riktigt respektera och omfamna alla delar av dig själv, även de du inte tycker om. När du ser att alla dina beteenden och strategier har haft ett överlevnadsvärde och fyllt en funktion i ditt liv kommer du bli snällare mot dig själv. Nu när du är vuxen fyller de inte samma funktion. Först när du medvetandegör det kan du välja att göra annorlunda och byta ut gamla, numera destruktiva beteenden mot nya och funktionella.

Det är lättare att förändra någonting som du har accepterat och som du kan känna ömhet och respekt för än någonting som du föraktar. Förakt och fördömande är samma sak som icke-förstående. När du försöker förändra någonting utan att först ha förstått varför du gör som du gör så kommer ditt undermedvetna försöka hålla kvar vid det gamla. Först när älskar dig själv kan du förändra tankar och beteende hos dig själv som du inte tycker om. Med kärlek utvecklar du din personlighet.

Beteendet finns ju där av en anledning även om det i nuvarande situation snarare är destruktivt än fyller sitt ursprungliga syfte. När du förstår varför du gör som du gör kan du förändra från en trygg plats där du vet vad du behöver göra annorlunda för att fylla den funktion som ditt beteende eller strategi en gång fyllde. Det blir tryggt. 

3-stegs kurs i personlig utvecklingVad kostar kursen?KursdatumKontakta oss
Ladda hem pdf

Skicka länk till:

Vitalisera får behandla mina uppgifter i enlighet med deras integritetspolicy. Jag har rätt att återkalla detta samtycke när som helst genom att kontakta Vitalisera via email eller telefon.

Jag vill ha nyhetsbrev. Jag kan avregistrera mig från dessa närhelst jag önskar.

  5 star review  The course is unlike any of the courses I have taken before and is of a completely different dimension. Stripped and genuinely beyond all superficial layers. With warmth, presence and... Läs mer

  thumb Malin Backman
  2021-11-10

  5 star review  En kurs som förändrar livet helt enkelt! Fantastiska ledare och assistenter som ger en trygghet svår att beskriva. Genom deras guidning och mitt eget mod har mitt liv förändrats så... Läs mer

  thumb Jessica Joelsson
  2021-06-20

Growth mindset – vad är det?

Psykologiprofessorn och författaren Carol Dweck myntade begreppen ”growth and fixed mindset” som på svenska översätts till ”dynamiskt och statiskt tankesätt”. De två begreppen skiljer sig i synen på intelligens, begåvning och talang. Personer med statiskt tankesätt tror att en människas begåvning, intelligens och talang är medfödd och omöjlig att påverka. En person med ett dynamiskt tankesätt tror motsatsen, att begåvning, intelligens och talang är någonting vi kan jobba oss till och öka med ansträngning.


De olika tankesättet skiljer sig bland annat i hur vi tacklar motgångar. Forskning visar att människor med ett dynamiskt tankesätt lyckas bättre i livet eftersom de väljer att dra lärdom från motgångar och ser det som ett bevis för att de behöver jobba hårdare. Personer med ett statiskt tankesätt blir istället nedslagna och ser motgångar som kvitton på att de inte har vad som krävs. De är mer benägna att ge upp. Läs mer om Growth mindset här.


Våra tankesätt har stor inverkan på vår personliga utveckling. Ser du dig själv som en ständigt växande organism i utveckling, som har möjligheten att påverka och styra vart du vill i livet? Eller ser du dig som född med ett antal egenskaper och karakteristika som avgör vad du kan och inte kan göra? Ger du upp eller byter riktning vid motgångar eller blir du taggad att jobba hårdare?