fbpx
08 4001 55 99
info@vitalisera.se

Ilska

Kurser i personlig utveckling, självkännedom och inre ledarskap

Ilska

Ilska är, använd på rätt sätt – en positiv kraft med ett stort överlevnadsvärde. Med ilska skapar du utrymme, markerar revir och håller avstånd. När man känner ilska förbereder sig kroppen på försvar genom att de energigivande hormonerna adrenalin och noradrenalin utsöndras. Ilska är således en livsviktig känsla som kan rädda ditt liv om du utsätts för en farlig situation.

Ladda hem pdf

Skicka länk till:

Vitalisera får behandla mina uppgifter i enlighet med deras integritetspolicy. Jag har rätt att återkalla detta samtycke när som helst genom att kontakta Vitalisera via email eller telefon.

Jag vill ha nyhetsbrev. Jag kan avregistrera mig från dessa närhelst jag önskar.

En icke uttryckt känsla skapar sjukdom

Att det finns en koppling mellan ilska och högt blodtryck har du nog hört. När ilska trycks undan och sväljs ner ackumuleras den i kroppen och skapar sjukdom. Det kan jämföras med en tryckkokare. Ju längre tid du låter locket vara på desto högre blir trycket inuti. Det här är inte specifikt för just ilska. Alla känslor behöver kännas och uttryckas. Annars kommer de ge olika symtom när de negligeras. Ilska ger exempelvis inte bara högt blodtryck. Forskning visar att konstant ilska ökar risken att dö i hjärtstillestånd, att det försvagar ditt immunförsvar och kan leda till depression.

Att värdera känslor som positiva och negativa

Många blir rädda när en person är riktigt arg. Förmodligen handlar det om en rädsla för att ilskan skall bli just okontrollerad och att personen som är arg ska göra något som han eller hon senare ska ångra. Det är också en av anledningarna till att många håller tillbaka sin ilska. För vad händer när du på riktigt släpper ut allt du känner? Kan du kontrollera den kokande vreden du har inom dig?

Att hantera ilska

Det finns tre huvudsakliga destruktiva sätt att handskas med sin ilska. Det första som jag beskrev ovan är när du lägger locket på. Det gör dig enormt trött i långa loppet. Det andra är när du tvärtom skäller på allt och alla och alltid släpper ut din ilska obehindrat. Det skadar både dig och din omgivning. Det tredje sättet kallas passiv aggressivitet och innebär att du håller inne med din respons och blir avvisande samtidigt som du förnekar att du är arg. Inte heller det gynnar dina relationer.

Att lära känna din ilska, bli vän med den och lära dig att uttrycka och rikta den på rätt sätt är otroligt befriande. Det gör att alla delar av dig får plats och ilskan kan få bli den positiva energin som den ursprungligen var. Den får fylla sitt syfte och det känns otroligt befriande och stärkande att då och då vara arg.

Att alltid vara arg

Är du ofta arg? Förmodligen döljer det sig då en annan känsla bakom ilskan. Sorg, skam, ensamhet, frustration, besvikelse eller förödmjukelse. Kanske är du arg för att du inte står upp för dig själv. Det kan också vara så att du bär runt på ilska från din barndom eller tidigare i livet som du inte har fått uttrycka eller ta itu med. Så länge du inte har gjort upp med den finns den där inom dig och varje gång du utsätts för en liknande situation triggas det gamla minnet, minnen som du kanske inte ens kommer ihåg. Men kroppen minns, och samma känsla uppstår om och om igen.

Lär känna dig själv

Genom att gå tillbaka till dina tidigare år och titta inåt kan du förstå varför du reagerar som du gör i olika situationer och vilka känslor som är dina sanna. När du förstår varför du reagerar som du gör blir inte känslorna lika obehagliga. Det blir lättare för dig att agera på ett konstruktivt sätt. Att vara arg är som sagt livsnödvändigt. Ilska uttryckt på rätt sätt gör dig stark och tar dig framåt, den stärker din självkänsla.

Ilska uttryckt på fel sätt gör din omgivning illa och även dig själv eftersom du blir isolerad och rädd för att såra andra. Kanske försöker du därför undvika att vara arg vilket bara leder till att ilskan pyser ut på fel ställen istället. Man kan inte härbärgera hur mycket ilska som helst. Dessutom kommer du gå runt och vara arg mest hela tiden, det blir en jävlig tillvaro.

Känslors flyktighet

Känslor brukar kallas för flyktiga. En känsla som erkänns och uttrycks fullt ut är övergående, den håller i sig max 90 sekunder innan den byts ut till en annan. En känsla som tvärtom stängs inne och sväljs ner kommer att plåga dig på olika sätt tills du gör upp med den, erkänner den och ger den plats och uttryck.

Behov

En känsla kan alltid kopplas till ett behov. Vad behöver du när du är arg? Kanske är det frånvaron av att känna dig respekterad? Då behöver du respekt. När du förstår dig själv och vad det är du egentligen känner kan du också koppla dina känslor till behov. Behov kan inte tillgodoses utan att du blir medveten om att de finns där. Så länge du inte tillgodoser dina behov kommer de signalera med hjälp av olika känslor. Det blir ett moment 22. En känsla är på så sätt alltid en bra känsla eftersom den talar om någonting för dig.

Agera istället för att reagera

När du förstår varför du reagerar som du gör kan du lättare agera konstruktivt på känslan. Skillnaden på att reagera och agera är att en reaktion är ett omedvetet spontant svar på stimuli medan en aktion är ett medvetet överlagt beslut om hur du på bästa sätt ska hantera det som kommer upp. Skillnaden i vad det får för följd är oftast att en reaktion inte är vare sig genomtänkt eller konstruktiv medan en aktion är båda delarna.

På våra kurser i självkännedom och inre ledarskap får du möjlighet att utforska hela ditt spektrum av känslor. Du får under trygga förhållanden öppna locket och släppa ut det du har stängt inom dig och förstå ditt bagage. Du får med dig verktyg att hantera och uttrycka dina känslor så att du kan vara mer sann mot dig själv och andra.