fbpx
08 4001 55 99
info@vitalisera.se

Growth mindset

Kurser i personlig utveckling, självkännedom och inre ledarskap

Growth mindset

Psykologiprofessorn och författaren Carol Dweck myntade begreppen ”growth and fixed mindset” som på svenska översätts till ”dynamiskt och statiskt” tankesätt. De två begreppen skiljer sig i synen på intelligens, begåvning och talang. Personer med ett statiskt tankesätt tror att en människas begåvning, intelligens och talang är medfödd och omöjlig att påverka. En person med ett dynamiskt tankesätt tror motsatsen, att vi kan kultivera våra grundläggande kvaliteter genom ansträngning. Det vill säga att den som inte föds med talang för att spela piano kan lära sig genom att träna hårt. Det betyder inte att man med ett dynamiskt tankesätt tror att alla kan bli Einstein eller Zlatan. Snarare att människans potential är okänd och att det är omöjligt att förutspå hur långt vi kan nå med hjälp av träning, ansträngning och passion.

En del personer har ett väldigt statiskt tankesätt och en del ett väldigt dynamiskt. De allra flesta ligger någonstans mitt emellan, som på ett spektrum mellan de två. Det skiljer sig också inom olika områden i livet för en enskild person.

Ladda hem pdf

Skicka länk till:

Vitalisera får behandla mina uppgifter i enlighet med deras integritetspolicy. Jag har rätt att återkalla detta samtycke när som helst genom att kontakta Vitalisera via email eller telefon.

Jag vill ha nyhetsbrev. Jag kan avregistrera mig från dessa närhelst jag önskar.

Growth vs Fixed mindset

Man kan tydliggöra skillnaden mellan de olika tankesätten genom att se på inställningen till olika faktorer såsom talang, utmaning, ansträngning, feedback och motgång.

Med ett statiskt tankesätt ser du talang som något medfött och oföränderligt. Att det är livets lott vad du fick med dig. Med ett dynamiskt tankesätt ser du istället talang som ett resultat av hårt arbete och som något som alltid kan förbättras.

Har du ett statiskt tankesätt ser du utmaningar som överväldigande och något som bör undvikas eftersom det kommer avslöja din brist på talang. Med ett dynamiskt tankesätt omfamnar du istället utmaningar och ser de som möjligheter till förändring.

Med ett statiskt tankesätt ser du ansträngning som något onödigt och du associerar det med att inte vara bra nog. Med ett dynamiskt tankesätt ser du istället ansträngning som något väsentligt och grundläggande. Som något som leder till behärskande.

Är du en person med ett statiskt tankesätt tar du feedback personligt och går i försvar. Du tolkar kritik och feedback som signaler på att du inte är tillräcklig. Med ett dynamiskt tankesätt ser du feedback som användbart. Som ett sätt att identifiera områden som kan förbättras. Du välkomnar feedback och ser det som något positivt.

De här två motsatta tankesätten skiljer sig också i hur vi ser på och tacklar motgångar. Med statiskt tankesätt blir du nedslagen och tar en motgång som ett bevis på att du inte är bra nog. Med ett dynamiskt tankesätt ser du motgångar som ett tillfälle att lära av dina misstag och fokusera på att göra förändringar.

Det finns många fler områden/situationer som kan illustrera skillnaden mellan de olika tankesätten. Andras framgång till exempel, där människor med ett statiskt tankesätt känner sig hotade av andras framgång, det framkallar avundsjuka och en känsla av att vara sämre själv. En person med ett dynamiskt tankesätt inspireras istället av andras framgång.

Hur påverkar olika tankesätt vårt beteende och mentala hälsa?

Om du har ett statiskt tankesätt och tror att dina kvaliteter och egenskaper är skurna i sten kommer du söka bekräftelse, om och om igen. Detta eftersom, om du bara har en viss mängd av intelligens och en viss grad av talang, så kommer du känna ett behov av att bevisa att det är tillräckligt, att du är tillräcklig. Det här kan visa sig i att du i varje given situation utvärderar om du kommer att vinna eller förlora, verka smart eller dum, bli accepterad eller inte, känna dig som en vinnare eller förlorare. Livet blir fyllt av osäkerhet och ett ständigt sökande av den betryggande bekräftelsen.

Med ett dynamiskt tankesätt ödslar du inte tid på att försöka bevisa för dig själv och andra att du duger. Istället ser du möjligheten att bli ännu bättre och att utvecklas. Varför försöka dölja dina tillkortakommanden när du kan övervinna dom? Du letar inte efter vänner eller partners som bekräftar och stödjer upp din självkänsla. Istället letar du efter människor som uppmuntrar och utmanar dig till att växa. För varför stanna kvar i det du vet att du redan kan när du kan anta utmaningar som får dig att utvecklas?

När du skiftar mellan de olika tankesätten är det som att träda in i olika världar. I den ena världen handlar framgång om att bevisa att du är smart eller talangfull. I det andra världen handlar framgång om att utmana dig själv till att lära dig något nytt och utvecklas. I den ena världen handlar misslyckande om bakslag. Där betyder att få ett dåligt betyg, förlora en match, få sparken eller att bli avvisad att du inte är smart nog, inte omtyckt nog, inte bra nog. I den andra världen handlar misslyckande om att inte växa, att inte sträcka sig tillräckligt långt mot det man värdesätter. Det betyder att inte nå din fulla potential. I den ena världen är ansträngning någonting dåligt. Om du behöver anstränga dig betyder det att du inte är smart nog. Om du var det, skulle du inte behöva anstränga dig. I den andra världen är ansträngning det som gör dig smartare.

Growth mindset
Ladda hem pdf

Skicka länk till:

Vitalisera får behandla mina uppgifter i enlighet med deras integritetspolicy. Jag har rätt att återkalla detta samtycke när som helst genom att kontakta Vitalisera via email eller telefon.

Jag vill ha nyhetsbrev. Jag kan avregistrera mig från dessa närhelst jag önskar.

Vad säger forskningen?

Forskning tyder på att vårt tankesätt spelar avgörande roll för hur väl vi lyckas i livet. Personer med ett dynamiskt tankesätt är mer benägna att fortsätta anstränga sig när de stöter på svårigheter medan personer med ett statiskt tankesätt hellre ger upp.

Det är passionen och viljan att växa genom att kliva utanför sin comfort zone som kännetecknar ett dynamiskt tankesätt. Det tankesättet får människor att klara av och bemästra även de mest utmanande perioderna i deras liv.

Med dynamiskt tankesätt är personlig framgång att arbeta hårt för att bli den bästa versionen av dig själv. Med ett statiskt tankesätt är det helt enkelt att etablera sin överlägsenhet, att vara den som är bättre än andra.

Det hela kokar ner till att tankesätt är en tolkande process om vad som föregår omkring oss. Med ett statiskt tankesätt är den processen en inre monolog av konstant dömande och värderande. Där varje liten information används som bevis för att avgöra saker som om du duger, om din partner är självisk, om du är bättre än personen bredvid dig etc. Med ett dynamiskt tankesätt handlar processen snarare om att ständigt se möjligheter till förbättring och utveckling, att suga åt sig så mycket information och input som möjligt för att omsätta den i handling mot att bli en bättre version av sig själv.

Vad formar vårt tankesätt?

Vi formas under vår barndom, och så även våra tankesätt. Barn som får beröm för att de är smarta och duktiga utvecklar ett statiskt tankesätt medan barn som får beröm för att de har ansträngt sig hårt och lagt ner mycket arbete antar ett dynamiskt tankesätt. Skillnaden ligger i att få beröm för processen snarare än hur bra man gör ifrån sig. Man lär sig att värdet inte ligger i den faktiska prestationen utan i ansträngningen och att prestationen således inte är statisk, den är dynamisk beroende på ansträngningen.

Studier på barn

Studier på barn visar att barn som har format ett statiskt tankesätt tenderar att ta den enkla vägen. De väljer lätta uppgifter som bekräftar deras existerande förmåga, i tron om att smarta barn inte begår misstag. Barn med ett dynamiskt tankesätt väljer tvärtom uppgifter som stretchar deras förmåga och kan inte förstå varför man skulle vilja göra samma uppgifter igen som de redan har klarat. Med andra ord, barn med statiskt tankesätt vill försäkra sig om att lyckas för att verka smarta medan de med dynamiskt tankesätt vill utmana sig själva eftersom deras syn på framgång är att bli smartare.

Barn som får beröm för sin prestation blir nedslagna när de ställs inför svåra utmaningar medan barn som fått beröm för sin ansträngning snarare blir taggade. Barn som får beröm för sin prestation tenderar att prestera tilltagande sämre med svårare uppgifter eftersom deras självförtroende sjunker. De blir nedslagna av sin egen inställning om att man antingen är ”bra eller dålig” och tappar lusten. Barn som får beröm för sin ansträngning förbättras istället med antalet utmaningar och har dessutom mycket mer roligt.

I en studie fick barn genomgå IQ-tester och man lät dem sedan skriva ett meddelande till sina föräldrar och berätta om upplevelsen. De fick även skriva till föräldrarna vilken poäng de fick. Kanske den mest sorgliga följden av att ha ett statiskt tankesätt visade sig vara oärlighet. 40% av barnen som fått beröm för sin prestation ljög för sina föräldrar om sin poäng för att de skulle framstå som bättre. Med ett statiskt tankesätt är brister något skamfullt.

Kärleksrelationer

Våra tankesätt följer med oss i alla delar av livet, inte minst i våra relationer. Med ett statiskt tankesätt tror du att din ideala partner är den som placerar dig på en piedestal och får dig att känna dig perfekt. Med ett dynamiskt tankesätt föredrar du en partner som erkänner dina brister och på ett kärleksfullt sätt hjälper och stöttar dig till att förändra. Du söker någon som uppmuntrar till utveckling och till att du ska bli en bättre version av dig själv.
Ett statiskt tankesätt antar mer den traditionella, sagolika synen på kärlek. Det vill säga att när du finner den rätta så ska det vara perfekt ”så levde de lyckliga i alla sina dagar”. Problemet där är att du förväntar dig att allt gott ska ske automatiskt. Med ett statiskt tankesätt tenderar du att tro att så fort det dyker upp problem eller utmaningar i din relation så är det ett tecken på att ni är en dålig match eller att det är fel på din partner. Eftersom du tror att egenskaper och kvaliteter är konstanta och inte kan förändras ser du heller inte potential att arbeta igenom problemen och växa tillsammans.

Förändra ditt tankesätt

Du kan öva upp ditt tankesätt till att bli mer dynamiskt och därmed se livet och dig själv som en ständigt växande organism i utveckling.

Ett sätt att påbörja den processen är att undersöka om det finns något område i ditt liv där du från början inte var särskilt begåvad men med tiden har blivit riktigt bra på? Fundera över hur det gick till. Bredda det här utforskandet genom att inkludera din omgivning. Se på människor som från början inte var särskilt bra på något som de nu har stor talang för, hur gjorde de för att komma dit?

Hur ofta när du ställs inför en utmaning tänker du ”det där klarar jag aldrig” eller ”ingen idé att prova, jag kommer bara skämma ut mig”. Medvetandegör dina tankemönster! Det är första steget i att förändra ditt tankesätt och utforska hur långt du kan nå. Du kan nå långt.