fbpx
08 4001 55 99
info@vitalisera.se

Självkännedom

Kurser i personlig utveckling, självkännedom och inre ledarskap

Självkännedom

Självkännedom handlar om att ha insikt om hur du är som person och varför du reagerar som du gör i olika situationer. Det har att göra med både din personlighet och dina beteenden. Med god självkännedom är du observant på dina behov och vet hur du kan tillgodose dem. Du kan identifiera och förstå dina vanor, tankeprocesser och känslomässiga reaktioner.

Ladda hem pdf

Skicka länk till:

Vitalisera får behandla mina uppgifter i enlighet med deras integritetspolicy. Jag har rätt att återkalla detta samtycke när som helst genom att kontakta Vitalisera via email eller telefon.

Jag vill ha nyhetsbrev. Jag kan avregistrera mig från dessa närhelst jag önskar.

Känslomedvetenhet

Känslomedvetenhet innebär att vara medveten om och förstå dina känslor och hur de påverkar ditt beteende. Det är en stor tårtbit i begreppet självkännedom. Många kämpar med den biten och det är faktiskt inte så konstigt. Evolutionärt sett har det nämligen haft ett överlevnadsvärde.

När människan levde som samlare och jägare var förmågan ATT fly från ett rovdjur betydligt viktigare än att förstå VAD det var hen flydde från. Våra hjärnor är utformade så att vi automatiskt analyserar det viktiga i en situation. Sedan använder vi den analysen till att bestämma en lämplig reaktion, även den i många fall automatisk. Hjärnan producerar i en hotfull situation under ett kort ögonblick en stressreaktion. Den analyseras och registreras som ett behov av att exempelvis fly. Det är underordnat att förstå vad vi flyr ifrån. Detta eftersom den ytterligare analysen potentiellt skulle kunna göra att vi inte hinner söka skydd. Det förklarar varför impulser, obehag och känslor ibland uppstår utan att du kan sätta fingret på varför.

Känslomedvetenheten kan du öva upp. Genom att bli mer medveten om dig själv kan du spåra dina känslor till olika behov. Du förstår då bättre hur det påverkar ditt beteende och kan välja hur du vill agera. Det handlar om att agera istället för att reagera. 

Bristande självkännedom

En bristande självkännedom kan påverka dina relationer negativt. Den kan också bidra till att du prioriterar fel saker i livet. Detta eftersom du inte kan följa din inre kompass när du inte vet hur den är riktad.

Ett exempel på en följd av bristande självkännedom är när du överför en känsla från en situation till en annan. När du på väg till ett möte fastnar i trafiken väcks en stress i dig som blir till en irritation eller ilska. Irritationen överför du sedan på dina medarbetare eller på din partner när du kommer hem från jobbet. Detta utan att förstå varför du känner sådan irritation. Med en känslomedvetenhet och en självkännedom kan du adressera känslan till vad som katalyserat den. Du kan sedan uttrycka den och ta ansvar för den utan att låta den gå ut över andra.

Inifrån och utifrånperspektiv

Att ha god självkännedom innefattar både ett inifrånperspektiv och ett utifrånperspektiv. Att känna dig själv inifrån handlar om att förstå alla aspekter av dig själv som beskrivit ovan. Ett utifrånperspektiv handlar om att förstå hur andra uppfattar dig och hur du påverkar andra människor. Självkännedom kan därmed inte övas upp helt på egen hand. Du behöver andra människors spegling och feedback för att utvecklas.

Enligt filosofen Martin Buber är det i mötet med andra vi blir till. I mötet med dig händer någonting i mig. Vilken känsla uppstår i mig? Väljer jag att låta den synas eller håller jag den tillbaka? Vad väcker jag i dig när vi möts? När vi blir medvetna om vad som sker i oss i mötet med andra kan vi lära känna oss själva.

Hur väl känner du dig själv?

Det är lätt att tro att man känner sig själv när man i själva verket går på automatik och är fast i gamla invanda mönster. 

På Vitaliseras kurser i fördjupad självkännedom och inre ledarskap får du möta dig själv på djupet. Under en veckas tid får du lyfta på stenar som du inte vågat lyfta på. Du får möjlighet att titta på gamla skelett i garderoben. Du får uttrycka känslor som du har tappat bort eller trängt undan längs vägen och hitta kärleken till dig själv.