fbpx
08 4001 55 99
info@vitalisera.se

Vår process

Kurser i personlig utveckling, självkännedom och inre ledarskap

Vitaliseras omvälvande process för inre välmående

En resa mot självkännedom och helande

Våra kurser på Vitalisera är en symbios av uråldrig visdom och modern vetenskap. Vi har samlat beprövade metoder från globala traditioner och kompletterat dem med aktuella vetenskapligt bevisade upptäckter. Genom åren har vår process noggrant anpassats och förfinats för att bemöta de unika livsvillkoren och utmaningarna i vårt västerländska samhälle.

Vår kärnfilosofi betonar vikten av självomsorg, där resan börjar inifrån och sträcker sig utåt. I stället för att förbise vårt inre och bara behandla symptomen, uppmuntrar vi till en djupgående självundersökning. Detta inkluderar att utforska självläkning, identifiera de emotionella orsakerna bakom våra fysiska och psykiska symtom, och att integrera kropp och själ genom medveten och kärleksfull vård.

Hos Vitalisera omfamnar vi tanken att vårt emotionella och fysiska välmående är ömsesidigt beroende, och erbjuder en mångfald av metoder för att engagera hela vårt väsen, inklusive alla våra känslor, på ett djupt plan.

Vårt unika koncept syftar till att sammanfoga en mångfald av övningar i en holistisk och transformerande inre resa. Deltagarna i våra kurser får möjlighet att utforska en rad olika metoder och tekniker, som Inquiry, Psykodrama, Kroppspsykoterapi, Utforskande samtal, Dans, Rörelse, Bioenergetics, Mindfulness, Utlevelseövningar, Andningsövningar, och gruppdiskussioner i olika format.

Genom en variation av upplevelsebaserade övningar undersöker vi gränser, utforskar olika emotionella landskap inom oss, dyker in i teman som födelse, inre barn, dramatriangeln, och mycket mer. Vårt mål är att erbjuda en omvälvande upplevelse som många har funnit läkande och livsförändrande.


INTRESSEANMÄLANVÅRA KURSERFölj oss på Facebook