fbpx
08 4001 55 99
info@vitalisera.se

Vår process

Kurser i personlig utveckling, självkännedom och inre ledarskap

Vår process

Vår process fokuserar på ditt inre välmående och siktar på djupet

Vitaliseras kurser baserar sig på gamla beprövade metoder från hela världen, blandade med nya vetenskapliga upptäckter och rön. Processen justeras och förfinas hela tiden för att de ska passa de livsvillkor och utmaningar som vårt västerländska samhälle innebär för oss just nu.  Vår filosofi är att vi måste börja med att ta hand om oss själva inifrån och ut istället för att i första hand ägna oss åt symtombehandling. Det innebär att vi behöver titta på hur vi kan självläka, vad den känslomässiga orsaken till olika symtom är och hur vi kan ta hand om både kropp och själ på ett medvetet och kärleksfullt sätt. Vitalisera har tagit fasta på att vårt känslomässiga och vårt fysiska mående hör ihop och använder därför olika metoder för att kunna möta oss själva med alla våra känslor på djupet. Det innebär att vi bland annat kombinerar samtalsövningar med rörelser, aktiva meditationer och andning. Alla övningar bildar en helhet och ett koncept som många vittnar om har varit både läkande, lugnande och livsavgörande för dem.

INTRESSEANMÄLANLÄS MER OM KURSVECKANFölj oss på Facebook