fbpx
08 4001 55 99
info@vitalisera.se

Våra kurser

Kurser i personlig utveckling, självkännedom och inre ledarskap

Vår process

Vitalisera erbjuder avancerade kurser i personlig utveckling och självkännedom. Syftet med kurserna är att du ska få hjälp att komma i djupare kontakt med dina känslor och behov och få möjlighet att titta på orsaken till ditt tankesätt och dina beteenden. Du kommer att få verktyg att hantera dina känsloreaktioner, och du kommer upptäcka hur du kan bygga harmoniska relationer och bli en bättre ledare. Stegen bygger på varandra men det är varken ett krav eller nödvändigt att gå alla tre – att gå steg 1 kan kännas fullt tillräckligt.

Kurserna baseras på gamla beprövade metoder från terapeutiska traditioner över hela världen tillsammans med moderna vetenskapligt bevisade metoder. Vår filosofi är att vi behöver börja med att ta hand om oss själva inifrån och ut istället för att i första hand ägna oss åt symtomlindring och att fly från våra problem. Det innebär att undersöka hur vi kan självläka, vilka de känslomässiga komponenterna till våra fysiska och psykiska symtom är och hur vi kan ta hand om både kroppen och själen på ett medvetet och kärleksfullt sätt. Hur vi tillgodoser våra behov. I vårt koncept kombineras övningar till en helhet som många vittnar om är både läkande och livsförändrande. 

Steg 1

Det första steget utgör kärnan i Vitaliseras verksamhet och fokuserar på din nuvarande livssituation. Under kursveckan kommer du att återknyta kontakten till dig själv och få utforska dina känslor och behov. Kursen i personlig utveckling handlar om att möta dig själv. Den handlar om acceptans, medkänsla, närvaro och kärlek.

Vi skruvar upp volymen på allt under veckan så att du kan möta dig själv på ett plan du aldrig tidigare har varit på. Med stöd av våra erfarna terapeuter och kursledare får du utforska dina förträngda behov och se närmare på vad som hindrar dig från att förverkliga ditt liv och dina drömmar. På Vitalisera använder vi oss av kraftfulla terapeutiska tekniker som hjälper dig att komma ner i kroppen och gå bortom ditt intellekt. Kursen är otroligt personalintensiv för att du ska känna dig trygg nog att våga gå på djupet och möta de mest förbjudna och hämmande sidorna av din personlighet. Veckan är planerad in i detalj och övningarna ger dig möjlighet att uppleva och avdramatisera din ilska, sorg, förtvivlan, panik och dödsångest. Du blir kvitt en del av din inre stress och hittar tillbaka till din livsenergi och meningen med ditt liv. Metoderna som används under steg 1 i kursen Personlig Utveckling är bland annat: Inquiry, Psykodrama/Rollspel, Kroppspsykoterapi, Utforskande samtal, Dans, rörelse, Bioenergetics, Mindfulness, Övningar kring födelse och döden, Meditation, Andningsövningar, Gruppterapi, Enskilda sessioner och Upplevelsebaserade övningar kring; gränser, undermedvetet, tacksamhet, födelse, inre barn, längtan efter livet i oss mfl. Några av de teman som utforskas under Steg 1 är: Tillit & trygghet, Inre barnet, Gränser, Tacksamhet, Anknytning, Längtan, Riktning, Livskraft

Steg 2

Under vår andra kurs får du lära känna ditt inre barn närmre. Du får möjlighet att besöka din egen uppväxt och historia, där du bearbetar ditt förhållande till dina föräldrar, syskon och andra betydelsefulla personer. Du kommer att få insikt i hur din barndom och din familj har påverkat dig och hur du kan frigöra dig från mönster och beteenden som inte längre tjänar dig. Eftersom din uppväxt påverkar dig i alla aspekter av ditt liv och i alla andra relationer, är den en central del att titta närmare på för att du ska kunna utvecklas från där du är i dag.

Detta arbete brukar leda till en känsla av försoning som gör det lättare för dig att förstå dina egna tanke- och beteendemönster. När du försonas med ditt förflutna får du kontakt med din inre kraft och kan utvecklas till en mer självständig och kärleksfull individ. En ytterligare följd är att du befriar ditt inre barn och får kontakt med det lekfulla och spontana inom dig som lever i nuet. Många vittnar om att steg 2 i Personlig utveckling knyter ihop säcken och att de efter detta steg kan utvecklas till en mer självständig individ som vågar visa sina känslor och stå för sina åsikter än mer. Steg 2 är en naturlig fortsättning av processen du gick igenom på steg 1.

Steg 3

Oavsett om du är i en kärleksrelation eller längtar till en så är det här kursen för dig. Steg 3 är en djupdykning i sexualitet, intimitet, kommunikation, gränser, behov, maskulint & feminint och konflikthantering. Här får du titta på allt det fina och närande vi längtar efter i en kärleksrelation men också hitta nya sätt att lösa problem som kan uppstå mellan dig och din partner. Tillsammans skapar vi en trygg miljö med tillit, gränser och respekt där du får möjlighet att komma fram med den du är i mötet med andra. I äkta nära möten där livslusten kan spira.

Du behöver ha gått steg 1 och steg 2 innan du går steg 3. Detta eftersom du växer mycket som person under och efter steg 1 och 2 och det har visat sig avsevärt mer givande att gå steg 3 efter att du har genomfört de första två stegen. Allt handlar om din personliga utveckling och att du ska växa som människa och hitta harmoni och mening med livet. Är du redo att växa som människa? – Anmäl ditt intresse för Kurs i Personlig Utveckling Se en film om kursen i personlig utveckling
VÅRA KURSER

Personlig utveckling: Självkännedom och inre ledarskap 

Vitalisera erbjuder ett djupt, innerligt och utvecklande program i personlig utveckling: självkännedom och inre ledarskap. Kurserna är sju dagar långa, intensiva och genomtänkta in i minsta detalj. Dagarna kommer att vara både ögonöppnande och livsförändrande för dig som väljer att gå kursen. Att på ett tryggt och kärleksfullt sätt få guidas genom sitt eget inre arbete ger resultat som är både varaktiga och livsavgörande.

VAR HÅLLS KURSERNA?

Våra kurser tar plats på Båven Country & Lodge, som ligger naturskönt på en egen ö i sjön Båven i Södermanland.

VAD KOSTAR KURSEN?

Kursavgiften för respektive steg är 35 000 kr inkl moms för privatpersoner och exkl moms för företag. 

HUR LÅNG ÄR KURSEN?

Kurserna startar på en onsdagskväll och torsdag efterföljande vecka åker du hem.

FAQ om kursen i personlig utveckling
VAD HÄNDER EFTER ANMÄLAN?

Du kommer att bli kontaktad av oss för en djupare intervju över telefon.

INTRESSEANMÄLAN