08 4001 55 99
info@vitalisera.se

KURSVECKAN

Avancerade kurser i självkännedom och inre ledarskap

Självutveckling i 3 steg

Vitalisera erbjuder avancerade kurser i självkännedom. Syftet med kurserna är att du ska få hjälp att komma i djupare kontakt med dina känslor och behov och ge dig möjlighet att titta på orsaken till dina levnadsmönster. Du kommer att få verktyg att hantera dina känsloreaktioner och dina tankar på ett ansvarsfullt sätt så att du kan växa som människa.

Se en film om hur det kan vara att gå kursen

Steg 1

Det första steget utgör kärnan i Vitaliseras verksamhet och fokuserar på din nuvarande livssituation. Under veckan kommer du att återknyta kontakten till dig själv och få utforska dina känslor och behov. Kursen handlar om att möta dig själv, om acceptans, medkänsla, närvaro och kärlek. Vi skruvar upp volymen på allt under veckan så att du kan möta dig själv på ett plan du aldrig tidigare har varit på. Med stöd av våra erfarna terapeuter och kursledare får du utforska dina förträngda behov och se närmare på vad som hindrar dig från att förverkliga ditt liv och dina drömmar. På Vitalisera använder vi oss av kraftfulla terapeutiska tekniker som hjälper dig att komma ner i kroppen och gå bortom ditt intellekt. Kursen är otroligt personalintensiv för att du ska känna dig trygg nog att våga gå på djupet och möta de mest förbjudna och hämmande sidorna av din personlighet. Veckan är planerad in i detalj och övningarna ger dig möjlighet att uppleva och avdramatisera din ilska, sorg, förtvivlan, panik och dödsångest. Du blir kvitt en del av din inre stress och hittar tillbaka till din livsenergi och meningen med ditt liv.

Metoderna som används under steg 1 är bland annat Inquiry, Psykodrama/Rollspel, Kroppspsykoterapi, Utforskande samtal, Dans, rörelse, Bioenergetics, Mindfulness, Övningar kring födelse och döden, Meditation, Andningsövningar, Gruppterapi, Enskilda sessioner och Upplevelsebaserade övningar kring; gränser, undermedvetet, tacksamhet, födelse, inre barn, längtan efter livet i oss mfl.

Några av de teman som utforskas under steg 1 är Tillit & trygghet, Inre barnet, Gränser, Tacksamhet, Anknytning, Längtan, Riktning, Livskraft

Steg 2

Steg 2 är en naturlig fortsättning på steg 1. Under vår andra kurs får du lära känna ditt inre barn närmre. Du får möjlighet att besöka din egen uppväxt och historia, där du bearbetar ditt förhållande till dina föräldrar, syskon och andra betydelsefulla personer. Du kommer att få insikt i hur din barndom och din familj har påverkat dig och hur du kan frigöra dig från mönster och beteenden som inte längre tjänar dig. Eftersom din uppväxt påverkar dig i alla aspekter av ditt liv och i alla andra relationer, är den en central del att titta närmare på för att du ska kunna utvecklas från där du är i dag.

Detta arbete brukar leda till en känsla av försoning som gör det lättare för dig att förstå dina egna tanke- och beteendemönster. När du försonas med ditt förflutna får du kontakt med din inre kraft och kan utvecklas till en mer självständig och kärleksfull individ. En ytterligare följd är att du befriar ditt inre barn och får kontakt med det lekfulla och spontana inom dig som lever i nuet.

Många vittnar om att steg 2 knyter ihop säcken och att de efter detta steg kan utvecklas till en mer självständig individ som vågar visa sina känslor och stå för sina åsikter än mer.

Steg 3

Oavsett om du är i en kärleksrelation eller längtar till en så är det här kursen för dig. Steg 3 är en djupdykning i sexualitet, intimitet, kommunikation, gränser, behov, maskulint & feminint och konflikthantering. Här får du titta på allt det fina och närande vi längtar efter i en relation men också hitta nya sätt att lösa relaterandets envisa svårigheter. Tillsammans skapar vi en trygg miljö med tillit, gränser och respekt där du får möjlighet att komma fram med den du är i mötet med andra. I äkta nära möten där livslusten kan spira.

Du behöver ha gått steg 1 och steg 2 innan du går steg 3. Detta eftersom du växer mycket som person under och efter steg 1 och 2 och det har visat sig avsevärt mer givande att gå steg 3 efter att du har genomfört de första två stegen.

VÅRA KURSER

Självkännedom och inre ledarskap

Vitalisera erbjuder ett djupt, innerligt och utvecklande program i självkännedom och inre ledarskap. Kurserna är sju dagar långa, intensiva och genomtänkta in i minsta detalj.
Dagarna kommer att vara både ögonöppnande och livsförändrande för dig som väljer att gå kursen. Att på ett tryggt och kärleksfullt sätt få guidas genom sitt eget inre arbete ger resultat som är både varaktiga och livsavgörande.

VAR HÅLLS KURSERNA?

Våra kurser tar plats på Båven Country & Lodge, som ligger naturskönt på en egen ö i sjön Båven i Södermanland.

VAD KOSTAR KURSEN?

Kursavgiften är 35 000 kr inkl moms för privatpersoner och exkl moms för företag. 

HUR LÅNG ÄR KURSEN?

Kursen startar på en onsdagskväll och torsdag efterföljande vecka åker du hem.

LÄS MER
VAD HÄNDER EFTER ANMÄLAN?

Du kommer att bli kontaktad av oss för en djupare intervju över telefon.

INTRESSEANMÄLAN