fbpx
08 4001 55 99
info@vitalisera.se

Ångest

Kurser i personlig utveckling, självkännedom och inre ledarskap

Ångest

Ångest är en stark känsla av obehag eller oro i kroppen. I grund och botten är ångest en överlevnadsreaktion. Det är en signal på att någonting inte står rätt till och att du ska söka skydd. För länge sedan när vi levde som jägare fyllde ångesten en viktig funktion – den gjorde dig uppmärksam på eventuella hot i din omgivning. I dagens mer trygga samhälle finns funktionen fortfarande kvar och den triggas ibland i situationer som inte är farliga. Reaktionen kan också bli oproportionerligt stark.  

Det finns olika teorier om varför ångest uppstår, den ena behöver inte utesluta den andra. Oavsett orsak och mekanism är vi nog alla eniga om att ångest är en otroligt obehaglig upplevelse. Du behöver inte leva ett liv med förlamande ångest, det finns sätt att bli fri.

Ladda hem pdf

Skicka länk till:

Vitalisera får behandla mina uppgifter i enlighet med deras integritetspolicy. Jag har rätt att återkalla detta samtycke när som helst genom att kontakta Vitalisera via email eller telefon.

Jag vill ha nyhetsbrev. Jag kan avregistrera mig från dessa närhelst jag önskar.

Vad händer i kroppen?

Ångest aktiverar den sympatiska delen av ditt nervsystem som förbereder dig för att fäkta eller fly.

Kroppen utsöndrar då en rad stresshormoner som har till uppgift att aktivera olika reaktioner i din kropp. Dina pupiller vidgas för att du ska bli extra uppmärksam på detaljer. Din puls går upp för att din kropp ska pumpa mer blod och syre till dina muskler. Detta så att du kan slåss eller springa.

Dina blodkärl vidgas för att öka blodgenomströmningen till dina viktigaste organ. Det kan få dig att känna dig svimfärdig. Ditt blodflöde dirigeras om till dina stora livsnödvändiga organ och därför prioriteras inte händer och fötter, de blir kalla. Du blir andfådd och andas snabbare för att öka mängden syre i blodet till dina muskler, det kan göra dig yr. Dessutom gör det att dina händer, fötter och din mun domnar eller pirrar/sticks. Kroppen svettas för att reglera temperaturen och göra dig hal. En hal person har nämligen lättare att slinka ur någons grepp.

Du blir dålig i magen och mår illa eftersom din kropp nu prioriterar viktigare funktioner än din matsmältning. På samma sätt behöver du kissa ofta för att din kropp inte prioriterar att hålla urinen i din urinblåsa. Du blir rastlös eftersom din kropp är förberedd på att springa och slåss, inte sitta ner och chilla. Du kan inte koncentrera dig och tänka logiskt eftersom den delen av hjärnan som står för logiskt tänkande temporärt har stängts av. Detta för att du inte har tid att tänka logiskt i en hotfull situation. Istället koncentreras blodet till Amygdala, den delen av hjärnan som innehåller känslocentrum och som får dig att reagera.

Alla symtom är ofarliga och beror på att din kropp för en stund prioriterar dina viktigaste organ för överlevnad. Symtomen är enormt obehagliga och kan i sin tur förstärka din rädsla och spä på din ångest. Det blir en ond spiral. När du vet om att dina symtom är ofarliga och förstår vad de fyller för funktion blir det lättare att hålla dig lugn och inte låta sensationerna öka på din rädsla. Det är ju egentligen helt fantastiskt att kroppen kan mobilisera sig så snabbt och så kraftfullt. Det betyder att när du på riktigt hamnar i fara kan du lita på att ditt system kommer att optimera dina chanser till överlevnad.

Ej uttryckta känslor

Ångest kan vara en följd av att du inte uttrycker dina känslor. När du håller inne med vad du känner oavsett om det är oro, rädsla, ilska, stress, kärlek eller någon annan känsla kan ångest uppstå som ett resultat av att du inte är sann mot dig själv. Många människor lär sig redan i tidig ålder att svälja ner vissa känslor och lägga locket på. Är du en av dem kanske du inte ens vet vad du känner. Ej uttryckta känslor manifesterar sig på olika sätt. Kanske går du runt med ett obehag som du inte kan sätta fingret på? Eller en känsla av ilska eller besvikelse som du inte kan hitta en orsak till? Det kan vara en malande ångest som du inte kan spåra eller ångest som uppstår i specifika situationer.

Ökad sårbarhet för ångest

Det finns forskning som visar att ångest till viss del är ärftligt. Man kan spekulera i om det beror på att du som liten påverkas av dina föräldrar och på så vis övertar din mammas eller pappas ångest. Det kan också handla om att människan är ett flockdjur och att en flock vinner på att vara heterogen. Varje individ i gruppen har olika funktioner och talanger för att komplettera varandra. En eller ett par personer behöver vara extra känsliga för signaler om hot så att de kan vara på sin vakt och skydda gruppen mot faror. Den genetiska lotten föll på dig och din ökade tendens till ångest hjälpte till att hålla flocken säker. 

Man har även sett att människor med trauma i barndomen och människor som lever i social utsatthet löper större risk att utveckla ångest. Trauma och utsatthet kan båda två placeras i kategorin otrygghet. Har du en inre trygghet är det lättare att utforska världen och livet. Man kan jämföra det med att hålla någon i handen medan man går på äventyr. Utan inre trygghet blir du mer lyhörd för fara och reagerar med rädsla och ångest för sådant som ligger utanför din comfort zone. Den här grundtryggheten byggs vanligtvis upp i barndomen. Fanns inte förutsättningarna för att du skulle bygga upp den under din uppväxt går den att stärka senare i livet. Det gäller även för dig som av en eller annan anledning har blivit otrygg i vuxen ålder.

Omfamna alla delar av dig själv

Det finns både kortsiktiga sätt att hantera ångest samt metoder och verktyg att på sikt faktiskt minska eller helt bli av med den. Om du är en person som har tampats mycket med ångest har du förmodligen en känslighet som gör dig mer benägen att få ångestpåslag än andra. Den känsligheten har du alltid med dig.

I situationer där du blir pressad har du en ökad risk att ångesten slår till. Du kanske tycker att det är en nitlott? Det du just nu tycker är en nitlott och ett hinder kommer du senare inse faktiskt gav dig otroligt mycket som andra människor går miste om. Ångest tvingar dig att lära känna dig själv. Den har fått dig att söka efter sätt att må bättre och lett dig in på en väg av självutforskande. Ett självutforskande som förutom att minska din ångest kommer att göra dig till en mer medveten människa. Med ökad självkännedom och medvetenhet blir du en bättre ledare, du kan fördjupa dina relationer, uppskatta livet och göra val som går i linje med dina inre värderingar. En person som inte gör den inre resan riskerar att stanna upp mycket senare i livet och inse att vägen hen har följt har varit ledd av andra och utan eftertänksamhet. Kanske med en känsla av att ha slösat bort livet på sådant som inte betydde något eftersom hen inte hade tagit reda på vad som verkligen gav mening.

En föga tröst kanske när det känns som att ångesten härjar som ett vilddjur och bryter sönder dig inifrån och ut. Lita på att du kommer klara dig och allting kommer att bli bra

Bli fri från din ångest

Ångest är en känsla, en signal om att någonting inte är som det ska. En signal om att du ska fly. När du väljer att fly försvinner din ångest eftersom du svarade på signalen. I längden kommer den dock förstärkas eftersom du bekräftar den. Ju mer du isolerar dig från det du får ångest av desto känsligare blir du för den typen av trigger och ångesten knackar på lite tidigare nästa gång. 

Om du saknar en inre trygghet betyder det at du har ett arbete framför dig som går ut på att sakta men säkert bygga upp en stabil grund och en självtillit. Att börja lita på att livet bär dig och att du kommer att klara dig. Det handlar om att skaffa sig både erfarenheter och verktyg. Att börja värdesätta och älska sig själv och ta ångesten i handen när den kommer på besök.

Fundera på vad ångesten står för. Är det en signal på att du inte lever enligt dina värderingar? En signal på att du inte känner dig trygg i en given situation? En signal på att du inte står upp för dig själv? Att du är rädd för att misslyckas eller skämma ut dig? Kanske uttrycker du inte dina känslor?

På Vitaliseras kurser i självkännedom får du möjlighet att under exceptionellt trygga förhållanden utforska alla delar av dig själv. Vi utforskar känslor och behov, vad som har påverkat dig i livet och undersöker vad du behöver för att känna mer frihet och börja leva livet fullt ut.