Ralf Engvall

”För mig är det värdefullt att vara närvarande i vardagen. Jag tappar lätt bort mig och mina behov i det ständiga bruset och allt högre tempo i vårt samhälle. Genom att regelbundet stanna upp, ta några djupa andetag och landa ner i kroppen där jag är just nu ökar min närvaro. Mina val blir klokare och mer i linje med vem jag är. Livet blir enklare. Kurserna på Vitalisera ger en möjlighet att stanna upp och börja lyssna inåt istället för utåt. Det har givit mig ett djupare lugn, mer tillgång till hela mig och en mer balanserad syn på livet.”