fbpx
08 4001 55 99
info@vitalisera.se

Ola Ek – Gruppledare

Kurser i personlig utveckling, självkännedom och inre ledarskap

Ola Ek

Olas resa inom självkännedom och personlig utveckling startade 2003 på Mullingstorps kurser Möt dig själv Steg 1 och 2. Efter att ha assisterat på många kurser gick han Bara Varas 18 månader långa process Training For Life och arbetade därefter som gruppledare på Mullingstorp. Ola har också utbildat sig inom traumabearbetning och är certifierad Somatic Experiencing Practitioner (SEP), en kroppsbaserad metod att mjukt och med stor varsamhet närma sig och bearbeta trauman.


Olas stora passion är musik och de vackra ljuden från klangskålar har väckt hans intresse för klangmassage, där vibrationer från skålarna kan ge en djup avslappning. Ola är certifierad av Peter Hess Institut att ge klangmassage.


”Genom att öva på att mer och mer lyhört lyssna till vad kroppen känner och signalerar finner vi nuet. Tankarna kan befinna sig i dåtid eller framtid, med oro och ältande. Det kroppen känner, det känner den just nu. Därför fungerar ökad känslighet inför kroppens signaler som ett ankare, en fast punkt. Det är inte säkert att tankarna alltid gör det, men kroppen, den talar alltid sanning.”