fbpx

Malin Kraft

Malin har efter en lång lärarkarriär där hon drev skolutveckling i form av förstelärare, sadlat om och jobbar nu med personlig utveckling och inre välmående på heltid. Hon coachar individer i hur de kan nå harmoni och balans i tillvaron samt håller de populära träffarna ”Äkta Möten” där autentiska och närvarande samtal står i fokus.

Malin är från sitt yrke och sina studier van vid att möta ungdomar och vuxna med olika förutsättningar från skilda kulturer och erfarenheter. Hon har studerat på lärarhögskolan i Uppsala, Person Centered Therapy på college i England och Zen Coaching i Sverige och Polen. Utöver det har hon utbildning i att handleda vuxna. År 2014 gick hon sin första kurs i personlig utveckling på Mullingstorp, och därefter har den inre upptäcktsresan varit i fokus i hennes liv.

” Jag tror att alla människor har en längtan efter att leva ett balanserat och autentiskt liv. I vårt stressade samhälle är det så lätt att glömma bort kärnan av sig själv, att tankar får prioritet över känslor. Till slut går det inte ihop längre, och då kan vi behöva hjälp med att hitta tillbaka. På Vitalisera får du möjlighet att göra just det samtidigt som du får redskap för att inte ånyo tappa bort dig själv. Det är min fasta övertygelse att genom att sträva efter harmoni inom oss uppnår vi också en mer harmonisk miljö runt omkring oss. Genom att hjälpa oss själva att utvecklas underlättar vi också tillvaron för människor i vår närhet, och det känns oerhört fint och stort.”